Zawsze ciepło, nie gorąco

Głowice termostatyczne
Głowice termostatyczne

Standardem w nowoczesnych instalacjach jest wyposażenie grzejników w zawory regulacyjne z termostatem.

Głowice termostatyczne samoczynnie zmniejszają lub zwiększają stopień otwarcia zaworu tak, by do grzejnika dopływała taka ilość gorącej wody, która umożliwi utrzymanie w pomieszczeniu żądanej, stałej temperatury. Każde jej wahania na zewnątrz lub dodatkowe zyski ciepła (na przykład od nasłonecznienia) sprawiają bowiem, że zmienia się zapotrzebowanie na energie cieplną w pomieszczeniu. Zawór wyposażony w termostat cały czas na te zmiany reaguje, dzięki temu w pomieszczeniach nie powinno się robić za zimno lub za ciepło. Zastosowanie takich właśnie zaworów nie tylko pozwala na osiągnięcie komfortu cieplnego, ale przede wszystkim umożliwia ograniczenie strat ciepła - w praktyce nawet o kilkadziesiąt procent. Sposób regulacji zaworu z głowicą termostatyczną odbywa się bez dodatkowego zasilania go, na podstawie zmian objętości cieczy sprężysty mieszek znajdujący się wewnątrz głowicy. Substancja ta - ciecz, gaz albo wosk - zmienia swoje rozmiary pod wpływem zmian temperatury.