Grzejnik
Grzejnik

W sytuacji gdy grzejniki maja pełnić przede wszystkim funkcje dekoracyjne, decydując sie, powinniśmy posiadać wiedzę, z jaką mocą będzie ogrzewał.

Pozwoli to na ocenę, czy wystarczy jako jedyne żródło ogrzewania w pomieszczeniu, w którym będzie zamontowany, czy potrzebne będzie uzupełnienie go dodatkowym. By posiadać wiedzę, jaką moca cieplna powinien dysponować grzejnik, musimy spojrzeć do projektu instalacji grzewczej naszego domu (jeśli go nie posiadamy, najlepiej zaczerpnąc porady fachowca). W projekcie mogą znajdować się obliczone straty ciepła w pomieszczeniu lub może być od razu podana moc grzejnika, która najczęściej jest od tych strat większa, Dlaczego? Aby czas nagrzewania chłodnego pomieszczenia był jak najkrótszy. Maksymalny akceptowalny czas ponownego ogrzania pomieszczenia ogrzewanego z przerwami lub z tak zwanym osłabieniem oblicza się zgodnie z normą PN-EN 12831.

Moc cieplna grzejnika

Moc cieplna grzejnika
Moc cieplna grzejnika

Obliczona przez zsumowanie strat ciepła i dodatku ponownego nagrzania moc cieplna nie zawsze jest już tą, której odpowiada moc podawana przez producenta grzejnika w jego danych technicznych. Producenci zwykle informują o mocy grzewczej uzyskiwanej, gdy instalacja co. jest zaprojektowana w ten sposób, że temperatura zasilania wynosi 75°C, powrotu 65°C, przy temperaturze w pomieszczeniu 20°C. Trzeba sprawdzić, czy te parametry odpowiadają tym w naszej instalacji. Jeśli została zaprojektowana inaczej albo chcemy grzejnik do łazienki, gdzie temperatura powinna oscylować w granicach 25, a nie 20°C, to wymaganą moc musimy wyliczyć, mnożąc sumę strat ciepła i mocy ponownego nagrzania przez współczynnik korekcyjny. Wielkości współczynników korekcyjnych są uzależnione od parametrów instalacji i temperatury w pomieszczeniu. Powinny się znajdować w informacjach podawanych przez wytwórcę grzejnika.